......................................................................................................................................................................................................................
  Doppelbanger 10 & 11 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 10 & 11, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

  Doppelbanger 12 & 13 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 12 & 13, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

  Doppelbanger 08 & 09 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 08 & 09, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

  Doppelbanger  04 & 05 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger  04 & 05, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

  Doppelbanger 06 & 07,  oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 06 & 07, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

06cliques.jpg
07cliques.jpg
08cliques.jpg
09cliques.jpg

Doppelbanger 10 & 11, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 12 & 13, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 08 & 09, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger  04 & 05, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

Doppelbanger 06 & 07, oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011

  Doppelbanger 10 & 11 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011
  Doppelbanger 12 & 13 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011
  Doppelbanger 08 & 09 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011
  Doppelbanger  04 & 05 , oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011
  Doppelbanger 06 & 07,  oil on linen on panel, 40"x33 1/2" 2011
06cliques.jpg
07cliques.jpg
08cliques.jpg
09cliques.jpg